Privacy Statement

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Duif Mode, Nauwe Burgstraat 5-7, 8607 CD Sneek.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Duif Mode kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van De Duif Mode, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Duif Mode verstrekt.

Bij De Duif Mode kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom De Duif Mode deze gegevens nodig heeft

De Duif Mode verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan De Duif Mode je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang De Duif Mode gegevens bewaart

De Duif Mode bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

De Duif Mode verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Duif Mode worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Duif Mode gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de-duif@planet.nl. De Duif Mode zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

De Duif Mode neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Duif Mode maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door De Duif Mode verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Duif Mode op via de-duif@planet.nl.

Contact

Https://www.deduifmode.shop & https://www.deduifmode.com  De Duif Mode is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Nauwe Burgstraat 5-7, 8607 CD Sneek
  • Vestigingsadres: Nauwe Burgstraat 5-7, 8607 CD Sneek
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01075129
  • Telefoon: 0515 – 412183
  • E-mailadres: de-duif@planet.nl